Konference om medlemsengagement

30. september 2014

I dag taler vores Administrerende Direktør, Kim Baasch om succesfuld anvendelse af SMS som kommunikationsmiddel i større medlemsorganisationer. Det foregår på en konference om Medlemsengagement på Nationalmuseet, hvor også Manu Sareen og Anders Ladekarl fra Røde Kors taler.

Mange hilsener, Computopic

Kim Baasch
Adm. direktør